Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Seljestad ungdomsskole/Hjem/Administrasjon

Administrasjon

Rådhus 1A

Kommunen er en stor organisasjon med mange ulike oppgaver. Skole, pleie og omsorg, kultur, næringsutvikling og miljø er områder hvor kommunen jobber aktivt. I tillegg jobber kommunen med arbeidsoppgaver i forhold til bolig og eiendom, barn og unge i forhold til oppvekst og forebyggende arbeid. I forbindelse med vei, trafikk og parkering, samt vann, avløp og renovasjon spiller kommunen en viktig rolle.

Friluftsliv3_400x225

Adventsseminar om friluftsliv

Er friluftsliv reservert for de med fancy utstyr, flest toppturer og hytte 3 mil til fjells? Bli med på seminar 7. desember. 

30.11.2017
Harstad2_400x165

Formannskapets innstilling til Harstad kommunes Virksomhetsplan 2018-2021 m/årsbudsjett 2018

Virksomhetsplanen legges med dette ut til offentlig ettersyn.

23.11.2017

Formannskapets innstilling til Harstad kommunes virksomhetsplan 2016-2019 m/årsbudsjett 2016

Virksomhetsplanen legges med dette ut til offentlig ettersyn

03.12.2015

Offentlig ettersyn:

Harstad kommunes virksomhetsplan 2015-2018

Formannskapets innstilling til Harstad kommunes virksomhetsplan 2015-2018 m/årsbudsjett 2015 legges ut til offentlig ettersyn. Saken blir sluttbehandlet i kommunestyret 18.desember.

02.12.2014

REGNSKAP 2013 – TIDLIGERE ÅRS UNDERSKUDD INNDEKKET

Gjennom målrettet arbeid og god samhandling har Harstad kommune dekt inn tidligere års underskudd og gjenskapt balansen i kommuneøkonomien. Som rådmann er jeg stolt over måten folkevalgte, ledere, tillitsvalgte og ansatte har bidratt på. Felles virkelighetsoppfatning, en omforent strategi samt evne og vilje til omstilling har vært avgjørende, sier rådmann Hugo Thode Hansen.

14.02.2014

Kunngjøring offentlig ettersyn: Forslag til reguleringsplan for Bergsvågen næringsområde

Planutvalget har den 03.07.13, sak 13/64, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Bergsvågen Næringsområde ut til offentlig ettersyn, jmf. plan- og bygningslovens § 12-10.

01.08.2013

Åsegarden Massedeponi 2014

Hageavfall for private abonnenter

Informasjon om åpningstider ved Åsegarden massedeponi, hvor private abonnenter i Harstad kommune kan levere hageavfall.

19.07.2013

Ny høringsfrist 30.aug!

Sentrumsplan: Planprogram til offentlig ettersyn - Varsel om planoppstart

Planutvalget vedtok 3.7.2013 (sak 13/100) å legge forslag til planprogram for kommunedelplan for Harstad sentrum 2014-2025 ut til offentlig ettersyn jf. plan og bygningsloven § 11-12. Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet, hvilke tema som skal vektlegges og hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

08.07.2013

Kunngjøring av kommunestyrets vedtak i sak 13/73

Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Interkommunalt samarbeid i prosjektet Kystplan for Troms. Delegering av myndighet og valg av representant med vara til interkommunalt kystsoneplanutvalg.
05.07.2013

Befolkningsutvikling 1. kvartal 2013

Folketallet økte med 18 personer i 1. kvartal i år mot 79 i 1. kvartal 2012.
14.05.2013
Powered by CustomPublish AS