A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Behov for tilrettelagt skyss til skolen

Elever som har behov for tilrettelagt skyss til skolen må dokumentere dette ved å sende inn skjema for tilrettelagt skyss til skolen.

Troms fylkestrafikk administrerer all skoleskyss for elever i grunnskole og videregående skole. For elever med behov for tilrettelagt skyss, har fylkeskommunen utarbeidet eget skjema som skal sendes inn. Utfylt skjema med signatur fra lege, sendes skolen. Skolen sender så søknad om tilrettelagt skyss til Troms fylkestrafikk. For at saksbehandlingen skal gå så raskt som mulig, bes foresatte om å benytte "Vedlegg til søknad om tilrettelagt skyss". Skjemaet finnes på hjemmesiden til Troms fylkestrafikk og på skolens hjemmeside.

 

Mer informasjon om tilrettelagt skyss finnes  på hjemmesiden til  Troms fylkestrafikk: http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/samferdsel/skoleskyss/tilrettelagt-skoleskyss/

Ved behov for mer informasjon, bes foresatte om å ta kontakt med skolens sekretær.

22. januar 2017
Powered by CustomPublish AS