Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Seljestad ungdomsskole/Hjem/Bolig og eiendom

Bolig og eiendom

Enten du er boligsøker, eier, bygger, eller leier, må du i flere tilfeller hente aktuell informasjon eller søke om tillatelser. På denne siden vil du finne det du trenger av skjema og tjenestebeskrivelser

Harstad 2017 wide 2[1]_400x225

Harstad kommune ønsker å leie inntil 50 leiligheter

Utleieboliger søkes sentralt beliggende i Harstad.

15.12.2017

Selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kart

Harstad kommune har i samarbeid med Norkart AS og Ambita AS (Infoland) laget en selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kartdata i SOSI- eller DXF-format.

11.09.2017

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

30.11.2016

Kunngjøring av planvedtak:

REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEIEN 17, MØBELRINGEN

Harstad kommunestyre har i møte 01.09.16, sak 16/193, vedtatt reguleringsplan for
Skilleveien 17, Møbelringen.
09.09.2016

Reguleringsplan for vannforsyningsanlegg på Stornes

Harstad kommunestyre har i møte 01.09.16, sak 16/194, vedtatt reguleringsplan for vannforsyningsanlegg på Stornes. Planvedtaket kunngjøres i Harstad Tidende 09.09.16.

06.09.2016
Powered by CustomPublish AS