Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Seljestad ungdomsskole/Hjem/Administrasjon/Organisasjonskart

Helsehuset

Beskrivelse av Helsehuset.

Enhetsleder/kommunoverlege: Frode Risdal, telefon: 77 02 70 02 / 900 24 058
Assisterende kommuneoverlege/legevaktsjef Merete Bergan Svendsen 77 02 71 02 / 917 42 073                                                                                                          Assisterende kommuneoverlege/smitterveroverlege Jonas Jan Holte 77 02 77 34 / 922 08 814  

Ekspedisjon telefon: 77 02 74 00 (Heggen)

Enheten består av:

 • Heggen helsesenter, Heggen alle 13, 9406 Harstad
  • Avd. Leder: Jonas Jan Holte 
  • Leger: Maria Kjøsnes, Kristin Vik Hagerupsen, Silje Andreassen og Jonas Jan Holte
  • Kommunepsykologer: Sverre Johannes Lind, Bjørn Anders Karstensen, Solveig Marit Mortensen Liland, Anita Lovise Rimpi og Kristian Hartmann
  • Familieterapeut Marianne Norlien
  • Telefonnummer 77 02 77 30 for timebestilling/resepter osv.
  • Link til timebestilling
  • Link til reseptbestilling
 • Helsehusets korttids- og rehabiliteringsavdeling inklusive KAD (kommunal akutt døgnenhet)
  • Avd.leder Randi Reppen Mjørlund, telefon: 77 02 74 50
  • Fagansvarlig sykepleier Rehabilitering: Vibeke Arnesen: 77 02 74 55
  • Fagansvarlig sykepleier korttid og KAD: Regina Aba : 77 02 74 51
  • 9 intermediærplasser
  • 9 rehabiliteringsplasser
  • 5 akuttplasser
  • Telefon: 77 02 74 51 er døgnåpen for KAD
  • Pasient telefon: 77 02 74 74
 • Avd. Folkehelse
  Avd.leder: Elin Storsletten, telefon: 77 02 71 10
  • Miljørettet helsevern
  • Ulykkesforebygging /Trygge lokalsamfunn
  • Frisklivssentralen
 • Rehabiliteringsavdeling
  Avd.leder: Hanne Mikalsen Berg, telefon 77 02 71 26
  • Fysioterapi barn
  • Fysioterapi voksne hjemmebasert
  • Fysioterapi voksne ved korttids- og rehabiliteringsavd Harstad sykehjem
  • Ergoterapi hjemmebasert
  • Ergoterapi ved korttids- og rehabiliteringsavd. 1. etg Harstad sykehjem
  • Hjelpemiddeltjenesten
  • Privatpraktiserende fysioterapeuter
 • Legetjenesten
  Leder: ass.kommuneoverlege/legevaktsjef Merete Bergan Svendsen, telefon: 77 02 71 02
  • Fastlegeordningen
  • Harstad interkommunale legevakt
 • Forebyggende helsetjenester for barn og unge
  Avd.leder: Wenche Bjellmo, telefon: 77 02 71 33
  • Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
  • Helsestasjon for ungdom
  • Vaksinasjonskontoret
  • Flyktninge- og asylhelsetjenesten
 • Forebyggende tjenester for eldre
  Avd.leder: Ingeborg Skjervum, telefon: 77 02 74 40
  • Aktivitetssentrene
  • Husmor-/fartjenesten (i omsorgsboliger uten fast bemanning)
  • Helsestasjon for eldre
 • Administrasjon kommuneoverlege, telefon: 77 02 70 02
  • Ass.kommunelege/legevaktsjef Merete Bergan Svendsen
  • Juridisk rådgiver Ann Silje Rolness
  • Spesialkonsulent Inger-Lise Bårdslett

Informasjonsbrosjyre

2. mars 2011
Sist oppdatert: 15. januar 2018
Powered by CustomPublish AS