A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Klage på standpunkt

Fylkesmannen i Troms har laget oversiktlig informasjon om behandling av klager på standpunktkarakterer.

I løpet av mai vil elever få standpunktkarakterer i fag de avslutter. Dette gjelder elever på 10.trinn, elever som har mat og helse på 9.trinn og de som avslutter et valgfag. Fylkesmannen i Troms er klageinnstans. På hjemmesiden til Fylkesmannen i Troms finner dere mer informasjon om hvordan man kan klage og hvordan klagen behandles.

Lenke til  informasjon på hjemmesiden til Fylkesmannen i Troms

 

Klagefrist er 10 dager fra elevene mottar karakterene. Ledelsen anbefaler elever og foresatte om å kontakte faglærer, hvis de er usikre på noe i forbindelse med standpunktvurderingen.

4. juni 2015
Sist oppdatert: 11. mai 2017
Powered by CustomPublish AS