Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Seljestad ungdomsskole/Hjem/Politikk

Politikk

Er du interessert i politiske saker, prosesser og vedtak i Harstad kommune, finner du det du trenger på disse sidene. Her finner du blant annet informasjon om Harstad kommunes ulike politiske organ, en beskrivelse av de ulike politiske prosessene, tips til hvordan du kan være med å påvirke beslutningene som tas samt informasjon om de folkevalgte.

Politikere i formannskapssalen

Lokaldemokratiet gir innbyggerne anledning til selv å velge sine lokale og regionale ledere og dermed ha mer direkte innflytelse på lokal samfunnsutvikling og utforming av de offentlige tjenestene.

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer. Men de står også i en konfliktfylt og omstridt rolle. Det stilles forventninger til dem både som demokratisk organ, serviceorgan og som iverksetter av statlig vedtatt politikk. Samtidig skal de ha en selvstendig rolle med plass for lokal politisk deltakelse.

Forhåndstemmer Harstad 2017

Slik stemte Harstad på forhånd

Opptellingen av forhåndsstemmene viser at 384 flere harstadværinger stemte på forhånd ved årets valg enn i 2013.

11.09.2017
Sylvi 1

Sylvia Listhaug, Innvandrings- og integreringsminister i Justis- og beredskapsdepartementet var på besøk på Bergsodden sykehjem

Mandag 2. mai 2016 var hun på besøk for å høre erfaringer som sykehjemmet har med å ta inn ulike personer fra ulike fremmede kulturer inn i språk og arbeidspraksis.

03.05.2016

Kommunal Planstrategi 2016-2019, varsel om oppstart

Kommunestyret i Harstad vedtok 17.12.2015 å igangsette arbeidet med Kommunal Planstrategi for perioden 2016-2019. Det varsles med dette oppstart, jf. § 10-1 kommunal planstrategi i Plan- og Bygningsloven.

18.12.2015

Da er valget over

Arbeidslaget har deltatt med ambulerende forhåndsstemme mottak. Vi har også kjørt ut alt valg materiell. I dag avslutter vi 14 dagers valgarbeidet med siste inntransport av valgavlukker.

17.09.2015

Valg av nytt ungdomsråd i Harstad

Velkommen til valgkveld på Ungdommens Hus tirsdag 15. sept.  kl.18.00

04.09.2015

Møte: Formannskapet 6. august

Saker til møtet i Formannskapet 6. august 2013.

31.07.2013

Ny høringsfrist 30.aug!

Sentrumsplan: Planprogram til offentlig ettersyn - Varsel om planoppstart

Planutvalget vedtok 3.7.2013 (sak 13/100) å legge forslag til planprogram for kommunedelplan for Harstad sentrum 2014-2025 ut til offentlig ettersyn jf. plan og bygningsloven § 11-12. Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet, hvilke tema som skal vektlegges og hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

08.07.2013

Kunngjøring av kommunestyrets vedtak i sak 13/73

Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Interkommunalt samarbeid i prosjektet Kystplan for Troms. Delegering av myndighet og valg av representant med vara til interkommunalt kystsoneplanutvalg.
05.07.2013
Powered by CustomPublish AS