A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Skolens styringsorgan

Skolens styringsorganer

Skolens styringsorganer 2017-2018

Foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Fra foreldrerådet velges det et arbeidsutvalg (FAU)  som har en representant fra hvert klassetrinn. Blant disse velges en  leder, nestleder og sekretær. Leder og nestleder av FAU er også medlemmer av skolens samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU). Leder av FAU er også foreldrenes representant i det kommunale arbeidsutvalget HKFU.

.

Samarbeidsutvalget (SU) ved Seljestad ungdomsskole
Navn Rolle
Anita Hansen Leder FAU
Kenneth Kjærsrud Nestleder FAU
Laila Andersen Representerer lærerne
Roald Amundsen Representerer lærerne
Hilde Hofsø Representerer andre ansatte
Magnus Angel Paulsen Leder elevrådet
Kevin Olsen Nestleder elevråd
Else-Marie Stenhaug Representerer kommunen
Grete Jacobsen Rektor

 

Skolemiljøutvalget  (SMU) ved

Seljestad ungdomsskole

Navn Rolle
Anita Hansen Leder FAU
Kenneth Kjærsrud Nestleder FAU
Magnus Angel Paulsen Leder elevrådet
Kevin Olsen Nestleder elevrådet
Else-Marie Stenhaug Representerer kommunen
Laila Andersen Representerer lærerne
Grete Jacobsen Rektor

 

Ledelsen ved Seljestad ungdomsskole

Navn Rolle
Grete Jacobsen Rektor
Solfrid Jørgensen Rådgiver, avdelingsleder og teamleder for 10.trinn
Ellen K. Andreassen Koordinator spesialundervisning, avdelingsleder og teamleder 9.trinn
Dag-Ivar Bådsvik Avdelingsleder, teamleder 8.trinn og rektors stedfortreder

 

17. oktober 2013
Sist oppdatert: 11. desember 2017
Powered by CustomPublish AS